Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
Jste zde: úvodní stránka » dovednosti » pravo-dane » podilove-fondy

Podílové fondy 1

Druhy podílových fondů

Rozlišujeme dva druhy fondů:

  • otevřené - je možnost zpětného odkupu podílového listu společnosti.
  • uzavřené - možnost zpětného odkupu podílového fondu není. Do likvidní podoby ho lze převést jen prodejem na sekundárním trhu. (tj. ať z toho dostanete zpět peníze)

Otevřený podílový fond

U otevřeného podílového fondu není počet vydávaných podílových listů limitován a podílník má právo na odkoupení svého podílového listu investiční společností. Nové podílové listy jsou tedy emitovány na základě poptávky investorů, kteří mají právo (a správcovská investiční společnost svým jménem a na účet daného fondu povinnost) své podílové listy zpět odprodat (odkoupit) – a to nejpozději do třiceti dnů od okamžiku, kdy o toto držitel podílového listu zažádá.

Podílové listy otevřeného podílového fondu nejsou obvykle obchodovány na veřejných trzích a jejich cena vychází z tzv. čisté hodnoty aktiv na podílový list připadajících. Čistá hodnota aktiv připadajících na podílový list je hodnota celkových aktiv fondu snížená o celkovou hodnotu všech závazků fondu, rozpočítáno na jeden podílový list.

Při odkupování podílového listu investiční společností může být čistá hodnota aktiv snížena o tzv. srážku, tj. o poplatek investiční společnosti. Odkup musí být investiční společností proveden bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne uplatnění práva na jeho odkoupení. Nemá-li podílový fond k dispozici dostatečné finanční prostředky na pro financování odkupů, mohou být krátkodobě použity také prostředky investiční společnosti (a to nejdéle na dobu 3 měsíců).

Uzavřený podílový fond

V případě uzavřeného podílového fondu je počet vydávaných podílových listů omezen a je také stanovena doba jejich vydávání. Podílové listy jsou pak veřejně obchodovatelné na sekundárních trzích, kde se obchodují za tržní cenu, která může být odlišná od hodnoty majetku na podílový list připadající. Investiční společnost nemá povinnost od podílníka jeho podílové listy zpět odkoupit. Pokud ve stanovené době nebyl vydán stanovený minimální počet podílových listů, uzavřený podílový fond nevznikne. Komise může nyní povolit zřízení nových uzavřených podílových fondů pouze na dobu určitou, nepřesahující 10 let.

Podílové fondy další články

Další články týkající se nejen kolektivního investování a podílových fondů. Co je podílový list...

Většina materiálů čerpá ze seminárek které jsem vypracoval na podnikatelské fakultě. Samozdřejmě doplněna o vlastní zkušenosti. Tak proč tyt informace nezveřejnit...

Upozornění

Investování sebou nese určité riziko, které podstupujete na vlastní riziko a vlastní zodpovědnost.

| článek zveřejněn: 16.4.2007 |

Stránky o elektrotechnice, programování (PHP, DELPHI, CSS, XHTML, SEO), projektovém a time managementu.
RSS 2XHTML 1.1 | CSS | Email na autora: pavel@lasakovi.com | Copyright: Pavel a Danka 2005 | 3604 |

TOPlist

Doporučuji: Dana Lasáková, advokátní kancelář - Brno a Jak na Excel