Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
Jste zde: úvodní stránka » dovednosti » pravo-dane » podilove-fondy-II

Podílové fondy II

dokončení předchozího článků o podílových fondech

Podílové fondy obecný úvod

Podílový fond je organizační složka investiční společnosti, nemá právní subjektivitu. Do podílového fondu je soustředěn majetek, který spravuje investiční společnost. Podílový fond se vytváří prodejem zvláštních cenných papírů, kterým se říká podílové listy. Slovo prodej ovšem nevystihuje zcela přesně právní situaci, protože peněžní prostředky soustředěné „prodejem podílových listů“ nejsou majetkem investiční společnosti, ale podílníka – investora.

Jedinými majiteli majetku soustředěnému v podílovém fondu jsou podílníci – majitelé podílových listů, majetek správcovské investiční společnosti pak musí být oddělen od majetku každého fondu. Podílový fond není právnickou osobou, v právních vztazích tedy vždy vystupuje pouze ve spojení s investiční společností, která jej spravuje. Každý podílový fond musí být účetně veden samostatně a o stavu a pohybu majetku fondů se účtuje odděleně od majetku investiční společnosti. Podílové fondy mohou mít podobu otevřeného či uzavřeného podílového fondu. Žádost o povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu podává správcovská investiční společnost Komisi investiční společnost. K žádosti pak musí být přiložen návrh statutu fondu.

Při zakládaní podílového fondu se podílové listy prodávají za jmenovitou hodnotu, která je na nich vytištěna a to maximálně půl roku. Pak se hodnota majetku podílového fondu určuje na základě kursu cenných papírů, které fond vlastní a to ke dni, ve kterém se provádí výpočet. Cena podílového fondu se odvozuje od skutečné hodnoty majetku podílového fondu.

Charakteristika portfolií fondů

Fondy se mohou dělit podle nejrůznějších hledisek do několika skupin:

Podle investiční politiky
tak, jak je stanovena ve statutu fondu, se fondy dělí na důchodové fondy, kde je hlavním cílem dosahovat pravidelných a samozřejmě co nejvyšších výplat. Dále na fondy růstové s cílem co nejvyššího růstu čisté hodnoty aktiv a třetí skupinou jsou fondy smíšené, které jsou kombinací dvou předchozích typů.

Podle stupně vázanosti
se podílové fondy dělí na fondy s pevnou strukturou, s flexibilní strukturou, s částečnou flexibilní strukturou.

Podle skladby portfolia
pak existují fondy cenných papírů, jejichž portfolio se skládá z různých cenných papírů, nemovitostní, které investují do nemovitostí a střešní, které investují do jiných fondů

Podle předmětu investování
existují fondy peněžního trhu – které investují do nástrojů peněžního trhu, tj. především pokladničních poukázek, depozitních certifikátů a termínovaných vkladů fondy kapitálového trhu – které investují do cenných papírů a finančních derivátů. Mezi tyto fondy pak patří akciové fondy, dluhopisové fondy a fondy smíšené.

Podílové fondy další články

Další články týkající se nejen kolektivního investování a podílových fondů. Co je podílový list...

Většina materiálů čerpá ze seminárek které jsem vypracoval na podnikatelské fakultě. Samozdřejmě doplněna o vlastní zkušenosti. Tak proč tyt informace nezveřejnit...

Upozornění

Investování sebou nese určité riziko, které podstupujete na vlastní riziko a vlastní zodpovědnost.

Pokud chcete tyto informace použít pro seminárku, klidně si stáhněte celý text ze serveru seminarky.cz

| článek zveřejněn: 16.4.2007 |

Stránky o elektrotechnice, programování (PHP, DELPHI, CSS, XHTML, SEO), projektovém a time managementu.
RSS 2XHTML 1.1 | CSS | Email na autora: pavel@lasakovi.com | Copyright: Pavel a Danka 2005 | 2889 |

TOPlist

Doporučuji: Dana Lasáková, advokátní kancelář - Brno a Jak na Excel