Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
Jste zde: úvodní stránka » dovednosti » kvalita-jakost » six-sigma

Six Sigma

metodika pro neustálé zlepšování procesů

Úvod do Six Sigma

Six Sigma (ochranná známka společnosti Motorola) je metodika pro neustálé zlepšování procesů. Shrnuje některé známé postupy z metodiky (TQM), ale přináší nové postupy. Je přizpůsobena potřebám reálné podnikové praxe (oproti jiným teoretickým metodám). Použitelná i pro organizace zabývající se výrobou. Založena je na přesných datech, která slouží k eliminování defektů, ztrát či problémů v řízení jakosti ve všech oblastech výroby.

Proč je Six Sigma populární?

Protože zlepšuje kvalitu, díky ní se dosahuje velkých úspor a zlepšeni. Mnoho úspěšných aplikací ve velkých společnostech bylo publikováno a tím se dostaly do podvědomí manegementů, který se poté snaži tyto praktyky aplikovat (zaplatit lidi, kteří to umí). Používá jí např. Motorola (jak by ne když ji tam vynalezli), General Electric, které ušetřily milióny dolarů. Dosáhnout "cíle Six Sigma" znamená to, že podnikový proces nesmí produkovat více jak 3,4 defektu na milión případů.

Proč se někdy nedaří

Proč se někdy nedaří zavést šest sigma?

 • Nejasně formulovaný cíl - toto platí nejen u této medody. Když nevíme kam jdeme určitě dojdeme někam jinam.
 • Nedostatečná firemní komunikace - opět závažný problém, a mnoho firem si nedostatky ani neuvědomuje. Divilo by se jak mnoh se zlepší jen lepší komunikaci...
 • formální přístup - když se to musí tak to nějak uděláme, aŤ je nějaká činnost...
 • změny bez předchozího projednání - jaksi se pozapomene změnu oznamit, opět naráží na problémy v komunikaci
 • neangažovanost vrcholového managementu - chce pouze výsledky a jaksi zapomíná pomáhat
 • Nezájem o osobní rozvoj lidí - opět leží problém na straně firmy jaksi nemající zájem o rozvoj svých zaměstanců (stojí to peníze), ale už se nepočíta co to přinese. Mnohdy problémy jsou dražší...
 • Neochota učit se - nikdo učený z nebe nespadl, ale když není zájem o zlepšování svých dovedností a znalostí...

Jak uspět s metodou Six Sigma

Dvanáct klíčů k úspěchu se Six Sigma:

 1. Six Sigma slaďit s podnikovou strategií a prioritami
 2. Six Sigma pojmout jako nový způsob řízení podniku
 3. Provádět jasné a snadno pochopitelné signály
 4. Navrhněte si vlastní cestu aplikace metody Six Sigma
 5. Zaměřte se na krátkodobé výsledky
 6. Zaměřte se na dlouhodobý růst podniku
 7. Zveřejňujte dosažené výsledky
 8. Investujte do realizace projektů
 9. Používejte nástrojů Six Sigma s rozmyslem
 10. Vytvořte integrovaný systém Six Sigma
 11. Vedení společnosti musí nést zodpovědnost za úspěch programu Six
 12. Zaveďte průběžné vzdělávání pracovníků v technikách Six Sigma

A bonusový 13. Klíč: Užijte si při práci se Six Sigma legraci.

Jak Six Sigma funguje?

Síla Six Sigma leží přístupu založeném na přesných datech, směřujícímu ke zlepšení kvality a redukci variability. Snažíme používat jednoduchých termínů k vyjádření složitých pojmů. Six Sigma tedy není ničím jiným než snahou o získání vyšší výkonnosti, lepší ekonomiky výroby, postavení na trhu. Toho je dosaženo pomocí:

 • Definice (Define) - nalézt cíl a definovat pklíčové oblasti. Smyslem této fáze je:
  • aby tým dobře porozuměl problému
  • definování zákazníků, jejich potřeb
  • rozdělení úloh a odpovědností v organizaci
  • stanovení cílů, oblasti a milníků
 • Měření (Measure) - získání informací o současné situaci, kvalitě, produkci. Výstupem je:
  • plán sběru dat - jak a kde je získat
  • předběžná analýza výsledků
 • Analýza (Analyze) - má přinést poznatky o hlavních zdrojích problémů. Má odpovědět:
  • jsou příležitosti pro zlepšování
  • jaké jsou kořenové příčiny
  • Jak byla data analyzována
 • Zlepšování (Improve) - změny, které povedou ke zlepšení kvality. Cílem této fáze je:
  • Generování myšlenek jak zlepšit proces
  • Návrh a pilotního zlepšení
 • Řízení (Control) - účelem sledování výsledků minulé fáze. Výstupem:
  • očekávání zákazníka ohledně produktu
  • jaké provést nápravné akce

Závěr

Tak to by bylo ve zkratce, více informací je na internetu, či u konzultatu, firem působicích v této oblasti je hromada...

| článek zveřejněn: 13.6.2006 |

Z fotogalerie

svatba aneb klavir v lese
více fotek ve fotogalerií
 

Novinky

1.1.2010
nový web o MS Office -

14.4.2009
SPS 2008 - opožděně pár fotek z jednoho zajímavého veletrhu

5.4.2009
Makro MS Excel – práce s listy po zimním spánku se začínám probouzet :)

více novinek viz. historie
 

Poděkování

Děkuji
za návštěvu a přeji ať zde nalezne vše co potřebujete...
 

Stránky o elektrotechnice, programování (PHP, DELPHI, CSS, XHTML, SEO), projektovém a time managementu.
RSS 2XHTML 1.1 | CSS | Email na autora: pavel@lasakovi.com | Copyright: Pavel a Danka 2005 | 4132 |

TOPlist

Doporučuji: Dana Lasáková, advokátní kancelář - Brno a Jak na Excel