Přeskočit navigaci | Přeskočit na novinky
Jste zde: úvodní stránka » dovednosti » kvalita-jakost » g8d-global

Global 8D

vyřešit problém jehož příčina je nejasná...

Co je Global 8D

Global 8D je metoda, která nám pomůže vyřešit problém, jehož příčinu zatím nemůžeme určit. A jako vždy v takovéto chvílí je nutno problém vyřešit co nejrychleji. Proto se tato metodika uplatní při řešení problému např. u zákazníka, kdy je nutno náš "průser" co nejrychleji vyřešit k oboustrané spojenosti.

Základ Global 8D

Snaží se odpovědět na otázku: Proč proces funguje požadovaný rozsah? (Hledáme definici k pochopení našeho problému.) Metoda G8D nám poskytne algoritmus pro určení příčin a provedení vhodných nápravných opatření.

Počítačový systém G8D - PALSTAT G8D / Stopkatra

Kroky Global 8D:

Jednotlivé kroky:

  • D0 - Příprava pro proces G8D - jako všude a ve všech metodách je důležitá přáprava aneb určit cíl cesty. Je o ochranu nejen nás ale i našich zákazníků. Hodně nám pomohou informace od našich zákazníků, dealerů (překupníků), informace z našich servisních středisek, od našich vývojářů. A ve svém důsledku samotné oddělení kvality má (pokud svou práci dělá kvalitně) soubor velice důležitých a kličových informací.
  • D1 - Založení týmu - sestavit skupinu lidí s patřičnými odbornými znalostmi (topiče a nástěnkář se tu asi neuplatní), včetně literatury a softweru, který budeme k analýze používat.
  • D2 - Popis problému - úkolem je správná definice pojmů (můžeme využít znalosti technik jako FMEA, ISO, výsledky z typových a vývojových zkoušek, technické zprávy, audity...)
  • D3 - Navržení dočasných nápravných opatření - okamžitě zamzit dalšímu chybnémů působení (omezení, zastavení výroby). Tím získame čas pro nalezení a následné řešení příčin. Taktéž v této fázi lze využít pomocných metod např.: Payenterův diagram, analýzu rizik, FMEA, Ganttův diagram, diagram PERT. Účelem D3 je také kontrola prozatímních opatření (zda něčemu pomohli)
  • D4 - Definování kořenových příčin - Účel je najít a izolovat kořenové příčiny speciálním testováním a díky znalosti problému a testovacích údajů. A dále najít místo v procesu, kde byl důsledek příčiny odhalen (případně se jej pokusit odhalit), K tomuto procesu existují opět speciální nástorje, např: Analýza odchylek, techniky zlepšování procesu, analýza podmínek prostředí, matice priorit, benchmarking atd.
  • D5 - Výběr a verifikace trvalých nápravných opatření - vybrat nápravná opatření pro odstranění příčin. Nutno je vybrat tak, aby tato opatření byla trvalá a co možná nejlepší. Vybrané opatření je nutno ověřit a zakontrolovat, že jejich implementace byla úspěšná a nezpůsobí žádné vedlejší problémy. Opět existují podpurné prostřeby např.: analýza rizik, FMEA, vstupy od zákazníka, vývojový diagram procesu, TRIZ, revize (kontrol, procesu, soupisky materiálu), Weibullova analýza
  • D6 - Implementace a validace trvalých nápravných opatření - Implementování vybrané nápravné opatření, odstranění prozatímních nápravných opatření. Následna kontrola a monitorování výsledků našich napravných opatření. Opět nějaké pomůcky: FMEA, QFD, soupiska materiálu, Paynterův diagram.
  • D7 - Prevence výskytu - Účelem je uzpůsobení systému - včetně uvedení do praxe. Následná prevence výskytu problému a tvoření doporučení pro systematické zlepšování. Podpůrné nástroje např: mapování procesu, vývojový diagram procesu, FMEA, QFD, informace od zákazníka, pracovní (postupy) analýza.
  • D8 - Uznání týmových a individuálních příspěvků - shromáždění zkušenost, zkompletovaní, sepsání. Uložení týmových tak individuálních příspěvku (třeba se v budoucnu budou hodit). A opět podpůrné nástroje např.: analýza rizik.

Další informace

Většinu informací jsem odčerpal z přednášek z VŠ a četby moudrých knih.

| článek zveřejněn: 20.5.2006 |

Z fotogalerie

sikovna prasatka
více fotek ve fotogalerií
 

Novinky

1.1.2010
nový web o MS Office -

14.4.2009
SPS 2008 - opožděně pár fotek z jednoho zajímavého veletrhu

5.4.2009
Makro MS Excel – práce s listy po zimním spánku se začínám probouzet :)

více novinek viz. historie
 

Poděkování

Děkuji
za návštěvu a přeji ať zde nalezne vše co potřebujete...
 

Stránky o elektrotechnice, programování (PHP, DELPHI, CSS, XHTML, SEO), projektovém a time managementu.
RSS 2XHTML 1.1 | CSS | Email na autora: pavel@lasakovi.com | Copyright: Pavel a Danka 2005 | 5778 |

TOPlist

Doporučuji: Dana Lasáková, advokátní kancelář - Brno a Jak na Excel